Podmínky a bezpečnostní pravidla

PROVOZOVATEL

 

Provozovatelem skútr kurzů je společnost Smile Up s.r.o., IČ 07052308, se sídlem Cimburkova 916/8, Žižkov, 13 00, Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku a vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značnou C 293582 a  Ing. Alan Zubr, IČ: 67765009 se sídlem Pod Marjánkou 2334/14, 169 00 Praha 6.

 

MOTOCYKL

 

Na místě neprobíhá technická přejímka. Motocykl by měl být na skútr školu řádně připraven. Zejména správný obsah kapalin bez úniku, funkčnost tlumičů, světel, blinkrů, zrcátek a odpovídající stav brzd a pneumatik je podmínkou účasti.  Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout účast na kurzu účastníkům jejichž motocykl je ve špatném technickém stavu.

 

VÝBAVA

 

Kurzy probíhají na bezpečné ploše, schválené k provádění výcviku dle Zákona č. 247/2000 Sb. a pod vedením zkušených instruktorů – držitelů učitelských oprávnění též dle Zákona č. 247/2000 Sb. Podmínkou účasti na kurzu je držení platného řidičského oprávnění, dále povinnost mít po celou dobu kurzu nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu a chránit si za jízdy zrak dle příslušného ustanovení Zákona č. 361/2000 Sb. a zároveň je ze strany provozovatele důrazně doporučena vhodná míra ochrany dalších částí těla – zejména rukou a hlavních kloubů (rameno, loket, koleno, kotník). Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout účast na kurzu účastníkům bez minimální míry takovéto ochrany. Cena kurzů nezahrnuje pojistná rizika týkající se jezdců ani motocyklů. Provozovatel není zodpovědný za případné škody na zdraví jezdců či jejich motocyklech v případě nehody či pádu. Jezdec je zodpovědný za případné škody na majetku a zdraví svém i ostatních účastníků kurzu.

 

RIZIKA

 

Účastí na kurzu souhlasíte s tím, že váš zdravotní stav umožňuje se kurzu účastnit. Kurz vyžaduje fyzickou aktivitu. Kurzu se nesmíte zúčastnit, pokud jste pod vlivem alkoholu, léků, drog nebo jiných návykových látek. Během kurzu se zavazujete chovat tak, abyste neohrozili sebe, ostatní účastníky ani třetí osoby. Zavazujete se dodržovat veškeré právní předpisy České republiky, tyto podmínky i pokyny instruktorů. V případě nerespektování této povinnosti je instruktor kurzu kurz oprávněn kdykoliv ukončit a to bez nároku na vrácení ceny kurzu.

 

Berete na vědomí, že se kurzu účastníte výhradně na vlastní nebezpečí a odpovědnost a Provozovatel neodpovídá za žádné škody, které vám během kurzu vzniknou. Nemáte také nárok na náhradu jakýchkoli výdajů nebo nákladů souvisejících s účastí na kurzu (např. proplacení pohonných hmot).